Välkommen till Kennel Myrvang!

Myrvang Stoppa Mig Juni "Juni" har i Härnösand den 27/7 tagit sitt andra hoppcert, samt sin fjärde pinne för SM-2020

© Kennel Myrvang 2011